top of page
Tamer Yilmaz

Tamer Yılmaz

Rector

Yıldız Technical University

ENGINEERING & INNOVATION
Mühendislik ve İnovasyon

Keynote Speaker / Davetli Konuşmacı

16 Nisan 2021 Cuma

10:00 - 10:30

bottom of page